Senin, April 07, 2008

BEWARA

Bewara
ka dulur-dulur nu kabeneran aya di lembur batur,
Ka Baraya nu kaleresan aya di pangumbaraan

Aa, Nyai, Akang, Eteh, Amang, Ibi, Ua, Bapak, Ambu, saderek saparakanca...
pokona mah kum wae ka urang sunda sadayana nu aya dipanyabaan.

Tong poho...ulah hilap!
ping 13 April 2008
Jawa Barat kudu aya parobahan

Sanajan urang aya dipangumbaraan sing inget ka lembur urang sarerea.
Hayu urang bantu ti kajauhan, urang rojong ti kaanggangan

Kahiji, kirim do'a supaya pamimpin nu anyar leuwih hade ti batan nu heubeul

Kadua, "tataan jeung datangan" baraya nu aya di desa, dulur nu aya di lembur, babaturan sa sakola, rerencangan sakaulinan,
manawi bilih aya mitoha di parahiyangan, saderek di tatar sunda, wawanohan di panyabaan, atawa popotongan nu baheula dipopohokeun -nu ieu mah ulah! :D bisi pundung nu di imah-
kirim sms, kirim email, postingan dina blog, telepon... jeung sajabana atawa mun bisa mah langsung dianjangan ka imahna.

Ingetkeun ka maranehanana tanggal 13 pilih calon pamimpin nu anyar, nu pang kasepna, nu paling ngora..... nu hade we lah pokona mah.

Matak oge ulah sok nyapirakeun tali silaturahim...bisi pareumeun obor

sakali deui omat!
ulah sok sapilih-pilihna!
mun aya nu ngora teu kudu milih nu aki2
ayeuna mah bagean nu ngarora makalangan...
pilih gupernur nu anyar!

prung ah!
tong kabita ku duit 10 rebu perak, atawa beas 10 leter
pilih mah tetep nomer 3, hade pisan euy.
nuhun


pabaliut bahasa teh, lila teuing di Sumatera.

Tidak ada komentar: